Главная » Статьи » Християнство

Милостинята
Милостинята е царица на добродетелите - тя твърде бързо възкачва людете на самото небе и е най-добра застъпница: милостинята е велико дело! Не за това ли и Соломон възклицавал: "Милосърдният ще бъде благославян, защото дава на бедния от хляба си" (Притч.22:9). Милостинята има мощен полет - тя пресича въздуха, преминава луната, надскача слънцето, достига до самото небе: но и там не спира - преминава и небето, възнася се над сонма ангели, над лика архангели,
над всички вишни сили и се представя пред самия престол на Царя на царете! Приеми и се научи на това от самото писание, което говори: "Корнилие, твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога" (Деян.10:4). Думите "пред Бога" значат: макар и да имаш много грехове, но ако милостинята е в твоя защита, не бой се; никоя небесна сила нея не може да възпре - тя носи защитата ти в ръце. Чуй пък гласа на самаго Бога по този въпрос: "До колкото сте сторили това, на едного от тези Мои най-малки братя. Мене сте го сторили" (Мат.25:40); така, че колкото и грехове да крие твоята душа, милостинята може да ги изкупи и те спаси. Нима не знаеш притчата за десетте девици в Евангелието? Те, макар и да се подвизавали в девството, останали вън от сватбения дом, понеже пет от тях нямали милостиня! Срамувам се, червя се и плача, когато заговоря за глупавите девици; червя се, като чуя, че те са наречени неразумни, след толкова велика добродетел, след толкова подвизи на девство, след като се възнесли тялом на небето, след като съревновали по живот на небесните сили, след като понесли жарта и победили пламъка на сладострастието! Тялото сразили - духа забравили; огъня преминали - елея изоставили: нямали дял от милостиня в живота си!
Нека не бъдем В числото на неразумните девици, за да не се лишим от радостта в Господа през деня на всеобщата разплата; нека не стане нужда тогава да търсим елей за светлина и милост за откуп - нека сега се снабдим с елея на живота и спасението. От къде? Продавачи много - те седят всеки празник пред църквите и хлопат всеки ден по вратите. За колко да си купим? Колкото можеш - и за каквато цена искаш! Определена цена няма, за да не се оправдаеш със сиромашията си: имаш пара - за пара купи; нямаш нито стотинка - тогава дай на жадния пътник чаша студена вода! Но ... дай и направи нещо на онзи, който се нуждае навреме и от сърце. Небето не е евтино - но господарят е човеколюбив: дай хляб - вземи рая; дай малко - вземи голямо; дай тленно - вземи нетленно; дай смъртното - вземи безсмъртното; със земното - придобий небесното!
Категория: Християнство | Добавил: jivi (08.04.2009) | Автор: Св. Йоан Златоуст
Просмотров: 536 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]