Главная » Статьи » Психология

Депресията - медицински и духовни напътствия
Ефектите на депресията са различни, но с еднакво коварни последици и за болния човек, и за неговото семейство, както и за обществото като цяло. Вялото настроение, загубата на интерес или на чувството за удоволствие, ниското самочувствие, нарушенията в съня и апетита, загубата на енергия, понижената концентрация и значителното намаляване на мисловните способности са характерните белези на този тип разстройство.
 
Депресията е била позната на старозаветния патриарх Иов, който казва : „Окото ми от тъга потъмня, и всичките ми членове са като сянка" (Иов 17:7). А пророк Йеремия говори : „Кога ще се утеша в тъгата си! Сърцето ми се стопи" ( Иер. 18:8). 
 
Ние сме създадени по Божий образ и подобие и можем да използваме разума си, за да разбираме и лекуваме душевни разстройства като депресията. Най-добрият начин да приложим 'интелигентността' си днес са научните изследвания. Един от плодовете на тези изследвания е Мисловно-поведенческия модел на емоционална дисфункция (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979; Ellis, 1962; Morelli, 2001, 2004; Morelli, 2006 January 0; 2005 September 17). Според този модел, емоции подобни на депресията са резултат на изопачени или ирационални вярвания, отношения или мисли. Ситуациите (някое случило се събитие или нещо, което някой е казал или направил) не предизвикват емоционално разстройство. По-скоро ние самите се разстройваме чрез своите ирационални 'интерпретации' на събитията около нас.
 
Има осем мисловни изкривявания :
- Селективна Абстракция - 'фокусиране върху едно събитие и изключване на останалите'. В един от последните ми случаи 'Джак'- инженер, селективно се фокусира върху една забележка, отправена му от неговия отговорник, като игнорира похвалите, които беше получил предната седмица от управителя на фирмата. Това ирационално възприятие доведе до неговата депресия.
- Арбитрарно заключение - 'правене на необоснован от фактите извод в противоречива ситуация'. Същият пациент, споменат по-горе, реши, че следващата оценка (дадена от отговорника му) ще бъде незадоволителна. Това го въвлече в по-дълбока депресия.
- Персонализация - възприемане, че дадено събитие се случва специално заради самия теб. Друг пациент, Линда, се депресира, когато по време на бизнес среща (на която присъствали 25 човека), отговорникът казал, че някои хора 'не могат да работят в екип'. Тя веднага 'персонализирала' изречението, без никакво доказателство, че началникът е имал предвид нея.
- Поларизация - възприемане или интерпретиране на събития, с помощта на понятия като 'всичко' или 'нищо'. Синтия, друг мой пациент, изпадна в депресия , след като получи оценка 'Мн. добър' на изпит в колежа. Тя 'поларизира' събитията в две категории, добър студент - лош студент. Съответно оценката 'мн. добър' попадна в категорията 'лош студент'. Синтия просто не можа да приеме, че събитията се градират между двата полюса и че на тази скала 'мн. добър' е по-близо до 'отличен', отколкото до 'слаб'.
- Генерализация - тенденцията да виждаш събитията от гледна точка на 'всичко или нищо'. 'Мери' се депресира по време на семейна терапия, когато ирационално заключи, че нейният съпруг 'никога' няма да се промени и 'винаги' ще бъде същият. Нейната дисфория доведе до пораженски модел на поведение, който по-нататък причини отчуждаване между двамата и накрая тя реши, че не иска този окаян брак.
- Изискващи очаквания - убеждение, че има закони и правила, които 'трябва' да се спазват. 'Ким' дойде да се лекува, защото беше подтисната заради факта, че нейният син й отговаря. Тя ирационално вярваше, че съществува 'закон във вселената', който гласи, че децата трябва да правят каквото им казват майките, и че ако не го правят, тя има пълното право да се чувства разстроена. Бог ни 'моли' да Му се подчиним. Дал ни е свободна воля. Самият Христос уважавал свободната воля на творенията си, което проличава от нежността на Неговите поучения. Подобно на Христа и родителите трябва да предпочитат и конструктивно да работят в посока разумното подчинение от страна на децата си. Принципът на поощрение при добро поведение и на наказание при недобро, осъществен без гняв, безпокойство или депресия би бил конструктивен.
- Катастрофизиране - възприятието, че нещо е повече от 100% лошо, непоносимо и ужасно. 'Ким' неправилно реагираше на отговарянето на своя син като на 'края на света'.
- Емоционално заключение - възприемането на личните усещания като факти. Санди има 'усещането', че новият й шеф не я харесва. Когато я питат защо мисли така, тя отговаря, че нейните 'чувства никога не лъжат'. Тя не може да разпознае едно чувство като истинско, когато то е противно на друго чувство, 'доказващо нещо невъзможно'.
 
Ще се върна пак към примера, който ви дадох в началото. Джак, инженерът, който получи порицание от шефа си, мисли, че ще загуби уважението на началниците си, че ще се превърне в 'половин' човек, че другите ще го сметнат за некомпетентен, че може да загуби работата си и никога да не намери друга подходяща. Това ласо от неправилно мислене, чувство за загуба и негативизъм към собствената личност и света наоколо поражда каскада от задълбочаващи се депресивни състояния. Ефективната медицинска намеса включва първо помагането на пациента да разпознае и назове мисловните изкривявания, и след това да изгради едно ново правилно мислене.
Ето три подходящи въпроса, които помагат това да стане :
1) Къде е доказателството;
2) Има ли друга гледна точка;
3) Толкова ли е лошо, колкото изглежда?
Пример за това е 'Джак', за който говорихме преди малко. Отговаряйки си на тези въпроси, той може да постигне една друга, по-рационална гледна точка: „Да, отговорникът критикува моя проект, но всъщност миналата седмица похвали предната ми работа. Началникът на проекта беше наистина доволен от това, върху което работех. Само защото съм бил критикуван заради една грешка, не значи, че цялата ми работа е лоша и че ще ме уволнят".
Ако 'Джак' приложи този нов начин на мислене, той ще се почувства по-малко депресиран.
 
 
Молитвата, подбраното духовно четиво и св. Тайнства дават духовно изцеление на ума, тялото и духа. Подтиснатият човек е добре да отправи молитва с надежда, подобно на псалмопевеца: „Но ти, Господи, не се отдалечавай от мене; Сило моя! Побързай ми на помощ; избави от меч живота ми, и от псета - самотната ми душа; спаси ме от устата на лъва, и от рогата на еднорогите, като чуеш избави ме. Ще възвестявам Твоето име на братята си, сред събранието ще Те хваля" (Пс. 21:20-23).
На православните може също да се предложат духовни книги от Светите Отци, писали по въпроса за отчаянието. Свети Симеон Нови Богослов ни учи: „Прекомерните и ненавременни угризения и разкаяния на сърцето смущават и замъгляват разума, нарушават смирението на душата и чистата молитва и причиняват болка на сърцето. Това поражда охладняване до степен на пълна безчувственост, а чрез нея демоните хвърлят духовните хора в отчаяние".
„Когато това се случи, седнете на уединено място сам, вгледайте се в себе си, концентрирайте мислите си и окуражете душата си, казвайки: "Защо, душо моя, си унила, защо ме притесняваш?... спасението ми не е в действията ми, а в Бога... имай надежда в Господ... заради вярата ми в Него се надявам, че по безкрайната Му милост ще ми подари спасение. Твърд и непоколебим иди на обичайното си място за молитва, падни на колене пред Бога на любовта, помоли го с разкаяно и горещо сърце, със сълзи на очи да те освободи от товара на безразличието и от гибелните ти мисли" (Добротолюбие 4).
Молитвата против отчаяние на о. Арсений може много да помогне на депресираните :
МОЛИТВА НА О. АРСЕНИЙ КЪМ БОЖИЯТА МАЙКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОТЧАЯНИЕТО
„О, Небесна Царице, надеждо моя, Майко Божия, защитнице на сираците и на всички нещастни, Спасителко на погиващите и Утеха на бедстващите, ти виждаш колко съм окаян, с тъга и самота е пълно сърцето ми. Помогни ми, защото съм безсилен, дай ми сили! Ти познаваш моето страдание и виждаш моята скръб - протегни ръката си към мене, защото кой друг може да ми е надежда освен теб, моя защитнице и ходатайко пред Христа? Съгреших против теб и против всички хора. Бъди моя Майчица, утешителка и помощница. Защити ме, спаси ме, прогони скръбта далеч от мен и моето униние далеч от сърцето ми. Помогни ми, о, Майко Божия!

Един фактор, заслужаващ специално внимание при лечението на депресията, е самоубийството. На него лекарят или свещеникът трябва веднага да реагира особено при хора, изпаднали в дълбока депресия. Неквалифицираният свещеник е добре незабавно да потърси специалист.
Депресията е много коварна, не само защото отнема удоволствието от живота и нашите надежди, но също и защото ограбва Божия образ в нас. В дъното на отчаянието си ние не се молим, защото не виждаме Бога, на Когото да се помолим. Усещаме се откъснати от Този, Който е източник на живота. Въпреки това, използвайки своята интелигентност, можем да приложим научно-медицинските подходи, които вече споменахме и които се оказват ефективни при лечението на депресията. Съживени чрез светите Тайнства и чрез начините, по които Христос ни сподобява със Своята благодат, можем да започнем едно истинско излекуване.
 
Църквата е целебното Тяло Христово. Всички Негови здрави членове работят за излекуването на болния член. Христос е лозата - източникът на сила за клонките. Онзи, който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия и казва Господу :
„Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам! Щит и ограда е Неговата истина. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне." (Пс. 90:1-2,5-6)

Превод от английски: Весела МИТЕВА - КОСТОВА, по поръчка на списание „Амвон", изд. храм „Св. Атанасий", Варна


Источник: http://www.bg-patriarshia.bg/reflections.php?id=194
Категория: Психология | Добавил: defaultNick (15.03.2013) | Автор: Джордж Морели, превод Весела Митева
Просмотров: 675 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]