Главная » Статьи » Ако си тъжен

Псалми за освежаване на душата
Господ е Пастир мой;
няма да остана в нужда.
На зелени пасбища ме успокоява;
при тихи води ме завежда.
Освежава душата ми;
води ме през прави пътеки
заради името Си.
Да! И в долината на мрачната сянка да ходя,
няма да се уплаша от зло;
защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
Приготвяш пред мене трапеза
в присъствието на неприятелите ми,
помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива.
Наистина благост и милост ще ме следват
през всичките дни на живота ми;
и аз ще живея завинаги в дома Господен.
Псалом 22(23)
 
****
Който живее под покрива на Всевишния, той пребъдва под сянката на Всемогъщия,
и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам!
Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителен мор,
с перата Си ще те покрива и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина.
Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем,
от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне.
До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се приближи:
само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците.
Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище;
зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище;
защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища:
ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си;
аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш.
"Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми.
Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя,
ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение."
Псалом 90(91)
****
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния.
Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи;
избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости;
насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост.
Господ дава правда и съд на всички обидени.
Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове - Своите дела.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив:
Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди.
Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове:
защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта (на Господа) към ония, които се боят от Него;
колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония;
както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят.
Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст. 
Дните на човека са като трева; като полски цвят - тъй цъфти той: 
понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава. 
А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят, 
и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват. 
Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава. 
Благославяйте Господа, (всички) Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му; 
благославяйте Господа, всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му; 
благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!
Псалом 102(103)
 
Категория: Ако си тъжен | Добавил: jivi (23.11.2011)
Просмотров: 737 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]